Denetleme

British Virgin Islands Financial Services Commission kararı uyarınca FIBO GROUP LTD yatırım işi alanında hizmet vermeye yetkilidir. Şirketin durumu ile ilgili bilgi regülatörün veb sitedsindeki ilgili bölümün 89. sayfasında yer almaktadır.