Forex yatırım kuralları

Forex yatırım kuralları

Grafiklerin yapılışı

MetaTrader 4 yatırım sisteminde, fiyat grafiklerinin yapılışında, Teklif fiyatında hem maksimum fiyat (Yüksek) hem de minimum fiyat (Düşük) alınır.

Minimum lot boyutu

Standart bir lot, temel para biriminin 100.000 birimini temsil eder, yani minimum lot standart lotun 0,01’idir (veya temel para biriminin 1.000’i).

Mikro lotlarla çalışırken (0,01-0,09) saniye başına sadece bir işlem gerçekleştirilebilir.

Bekleyen emirleri çalıştırma ve gerçekleştirmeye yönelik kurallar

Bekleyen Stop emirlerinin kabulü ve değiştirilmesi önemli makroekonomik rakamların ve önemli siyasi veya ekonomik haberlerin yayınlanmasından 3 dakika önce durdurulabilir.

Bekleyen emirler veya T/P ve S/L emirleri araç başına farktan daha yakın verilemez. S/L emirleri için minimum mesafe önemli makroekonomik istatistikleri rakamlarının ve önemli siyasi veya ekonomik haberlerin yayınlanmasından önce artırılabilir. Piyasa kapanmadan 30 dakika önce S/L emirlerinin seviyesi 25 farka artırılır. Bu kural, 10 (25) fark aralığında önceden belirlenmiş S/L ile bekleyen emirlerin ve piyasa emirlerinin açılışı için de geçerlidir.

10 fark aralığında S/L emirleri verildiğinde MetaTrader 4 yazılımı, kişinin bağlı S/L ve T/P emirlerinin ayrıca değiştirmesine izin vermez. Bu nedenle, T/P değiştirme denemeleri otomatik olarak engellenecektir.

T/P ve S/L emirlerinin herhangi bir bekleyen emrin değiştirilmesi veya kapatılması şekilde değiştirilmesi ve kaldırılması, piyasa fiyatı onlara 2 pip yakın olduğu takdirde reddedilecektir.

Piyasa bir aralıkla açıldığı veya gün boyunca bir aralık oluştuğu takdirde emirlerin gerçekleştirilmesi

Piyasa bir aralıkla oluştuğu veya gün boyunca bir aralık oluştuğu takdirde (bu genellikle hafta sonları veya tatillerde, önemli makroekonomik verilerin, ekonomik veya siyasi haberlerin yayınlanması üzerine veya Mücbir Sebep olaylarında meydana gelir), emirler aşağıdaki şekilde gerçekleşir:

  • Kâr Al (T/P) emirleri belirtilen fiyatlarda gerçekleştirilir; 

  • Zarar Kes (S/L) emirleri belirtilen fiyatlarda gerçekleştirilir;

  • Kilit pozisyonlar için belirlenen Zarar Kes (S/L) emirleri ilk piyasa fiyatlarında gerçekleştirilir;

  • Limit fiyatlı emirler belirtilen fiyatlarda gerçekleştirilir;

  • Pozisyon açılışı için Alış Stop ve Satış Stop emirleri ilk piyasa fiyatlarında gerçekleştirilir.

Marj Gereksinimleri

Herhangi bir zamanda Özsermaye (açık pozisyonlar dahil olmak üzere mevcut bakiye) açılan pozisyonlarla kullanılan marjın %20’sine eşit veya %20’sinden daha az olduğu takdirde satıcı, kendi takdirinde olmak üzere, marj gereksinimlerini karşılamak için bir açık pozisyonu veya tüm açık pozisyonları kapatma hakkına sahip olur.

Marj gereksinimleri hafta sonları ve tatillerde %0,5’ten %2’ye kadar artabilir (yani, o dönem için maksimum kaldıraç 1:50’dir). Müşteri, teklif saatinden en az 30 dakika önce artan marj gereksinimlerine göre açık pozisyonunu getirmek zorundadır.

Sınırlama

Bekleyen işlemler SELL LIMIT, BUY LIMIT, SELL STOP, BUY STOP düzenleme anı itibariyle 180 gün sonra otomatik olarak iptal edilir.

Özel durumlar

FIBO Group, işbu vesileyle bu hesap türünde yer alan farkların piyasadaki yüksek volatiliteden ve (veya) düşük likiditeden dolayı geçici olarak artırılabileceği konusunda tüm müşterilerini bilgilendirir. Müşteriler, belirli bir döviz çifti için geçici olarak artan farklar hakkındaki bilgileri web sitemizde Yatırım Koşullarında (Sözleşme şartları kısmı) bulabilir. Müşteriler, belirli bir döviz çifti için gerçek bir farka kendilerini alıştırma çabası ile bu web sitesinin yukarıda belirtilen kısımlarını düzenli olarak ziyaret etmelidir.